ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА САЙТА НА ROD VALLEY

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до сайта www.rodvalley.com наричан по-долу за краткост „Уебсайт“, който се управлява и поддържа от: РОД ООД.

Можете да се свържете с нас като ни изпратите имейл на:

sales@rodbuild.bg, Тел.: +359 888 88 77 81, Адрес: София, Южен Парк, бл.1, вх. Б.

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ са обект на и се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящата Политика за използване на „бисквитки“. Моля прочетете ги внимателно.

Този сайт не събира и не обработва лични данни на потребителите на неговите услуги!

Надзорен орган Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Тази политика е осъвременена за последен път на 17.01.2024